Milleks Komtrax

Masina terviklik jälgimine
 • Masina asukoht
 • Masina tööaeg
 • Masina tootlikkus
 • Kütusekulu
 • Tegevusetud masinad

Hõlbus jälgimine

Selleks, et oma masina infot lugeda, tuleb lihtsalt arvutiga veebirakendusse sisse logida. KOMTRAX™ kasutab tööks globaalse asukohamääramise süsteemi satelliite ja kaardikujutisi ning näitab teile täpselt, kus teie masin mis tahes ajahetkel asub. See aitab teil kavandada logistikat, kütusetarneid ja korralist hooldust.

Suurem efektiivsus

Ehitusmasinatel on teil võimalik kontrollida lahknevust mootori summaarsete töötundide ja tegelikuks tööks kulutatud tundide vahel. Tühikäigul töötav mootor paistab kohe silma ja te näete selgelt, kui efektiivselt teie masinad ka tegelikult töötavad, ning rakendada selle põhjal kulusid säästvaid lahendusi. Roomikekskavaatoritel võimaldab diagramm jälgida igakuist kütusekulu, mis aitab kavandada kütusetarneid ja kalkuleerida konkreetse tööobjekti kogukulusid.

Täpsed ja ajakohased andmed

KOMTRAX™ edastab täpsed andmed: mootor käivitamise ja peatamise aeg, mootori summaarne töötundide arv, töötunniloenduri näidud, aga info masina võimaliku omavolilise kasutamise kohta. Igakuine kokkuvõte võimaldab saada ülevaadet mootori töötundide kohta aasta lõikes, Selline hulk lihtsalt kättesaadavaid andmeid võimaldab teil oma masinaid paremini hallata, parandada oma äritegevuse üldist kasumlikkust ja vähendada tegevuskulusid.

Masinapargi terviklik haldus
 • Masinapargi kokkuvõte
 • Masinapargi asukoht
 • Kaitse omavolilise kasutamise eest
 • Kontroll tööobjekti üle
 • Masina liikumise jälgimine transpordi käigus
 • Masina liikumise häiresignaal 


Terviklik ülevaade masinapargist

Kaardifunktsioon lubab jälgida kõiki masinaparki kuuluvaid KOMTRAX™-seadmetega varustatud masinaid ja nende tegevust korraldada. Masinate nimekiri näitab teile kohe kõigi teie masinate asukohta, isegi siis, kui nad teevad tööd mõnes teises riigis. KOMTRAX™- seadmelt saadud andmeid on võimalik laadida ka teie olemasolevatesse haldus- ja büroorakendustesse või laadida alla otse tööandmikuprogrammidesse, et neid seal täiendavalt analüüsida ... ja kasumit kasvatada.

Masina liikumise jälgimine

„Liikuvate masinate" diagramm võimaldab teil kohe näha, milline teie masinatest liigub. See võtab kokku kõik teie masinapargi liikumise häiresignaalid ja teavitab igasugusest masina ootamatust liikumisest. Kui teie masin on teel ühest kohast teise, informeerib KOMTRAX™ teid masina liikumisest e-posti teel või saadab teateid veebilehele, ning kinnitab masina päralejõudmist.

Turvalisus ja kontroll

KOMTRAX™ hõlmab mitmeid erinevaid turvalisust puudutavaid omadusi nagu geotarastus ja mootori blokeering, mis tagavad, et teie seadmeid saab kasutada üksnes ettenähtud piirkonnas ja määratletud päevadel ja kellaaegadel.

Täielikud andmed masina seisundi kohta

 • Hoiatused
 • Hoolduse planeerimine
 • Koormusgraafikud (töötingimused)
 • Ülekuumenemine
 • E-postiteated 

Proaktiivne hooldus

KOMTRAX™ võimaldab teostada teie masinatel proaktiivset ja nutikat hooldust. Kord päevas kuvatakse KOMTRAX™ veebilehel infot iga masina tööparameetrite, sh töötunniloenduri lugemi ja hoiatuste kohta. Koos süsteemi hooldusmärguannetega aitab see teil potentsiaalseid probleeme tuvastada ja rakendada meetmeid rutiinse kontrolli käigus ilmnevate probleemide lahendamiseks. Tänu sellele saab tagada varuosade kättesaadavuse remonttööde kiirendamiseks ja seisuaja lühendamiseks.

Märguanded ja hoiatused

KOMTRAX™ jälgib mootori jahutusvedeliku temperatuuri ja hoiatab, kui see tõuseb üle lubatud piiri. Selline varakult saadud teave aitab vältida masina kulukat remonti. Samuti näitab KOMTRAX™ kõiki hoiatusi, mis masina operaatorile kuvatakse, selle kuvamise aega ja kestust.

Töötingimused

Töötingimusi saab paremini jälgida, kui teada hüdrorõhu taset ja masina koormust. Kui teie ehitusmasinal on KOMTRAX™ aktiveeritud, siis aitavad varakult saadud hoiatused üle- või alakoormuse kohta välja selgitada, kas kasutate konkreetseks tööks sobiva suurusega masinat.